Znani o denarju

Kam vlagate?
Dr.  Arhar, predsednik uprave Bank Austria Creditanstalt, d. d.:»Pri vlaganjih imamo različen pristop, kar je dobro. Eni so bolj nagnjeni k sprejemanju večjih tveganj, seveda pričakujejo višje dobičke, možne pa so večje izgube. Osebno se uvrščam med konzervativne vlagatelje, gledam predvsem na varnost in ne na dobiček. Morda je to moja poklicna deformacija še iz časov, ko sem bil guverner Banke Slovenije, kajti v tej banki je varnost na prvem mestu. Z njo pa je povezan tudi ugled. Kot varčevalec najbolj zaupam svoji in seveda tudi drugim bankam. Varčujem tudi v tolarjih, ker je zaupanja vredna valuta. Premoženje imam razporejeno v bančnih depozitih in skladih. Kar zadeva zadnje, sem tudi na tem področju bolj konzervativen, pri njih me zanima dvoje: dolgoletne izkušnje sklada in dolgoročna naložba, kajti kjer je tradicija, je tudi boljše upravljanje.«

Varčujete?
Peter Frankl, direktor in odgovorni urednik Financ: »Zdaj ne morem kaj dosti varčevati, sem namreč v življenjskem obdobju, ko plačujemo najeta posojila. Pravzaprav tako varčujem, saj sem si s posojilom kupil nepremičnino, in ko jo bom odplačal, bom lahko rekel, v šali sicer, da sem varčeval. Ko bom star recimo petdeset let, torej čez približno deset let, pa bom varčeval tako, da bom kupoval predvsem državne vrednostne papirje, ki bodo nekoč last mojih otrok.«